Kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

Web

Kurz tvorby webstránok pre žiakov základných škôl.

Web 1

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre žiakov ZŠ.

Excel

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník

Kurzy pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Python 1 | Python 2

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Java 1 | Java 2

C

Kurz programovania v jazyku C pre študentov SŚ, VŠ a dospelých.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Web 1

Scala

Kurz programovania v jazyku Scala pre študnetov SŠ, VŠ a dospelých.

Scala 1

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Excel