C 1 | Programovanie nie je žiadnym strašiakom

Programovanie v jazyku C

Nevieš čo je programovací jazyk C ani ako sa v ňom pracuje? To vôbec nevadí, len sa prihlás a my ťa to všetko naučíme. Absolvent nášho kurzu bude ovládať základné príkazy a syntax jazyka C. Tam to ale vôbec nekončí! Predstavíme si základné pojmy ako premenná, forcyklus, podmienka alebo funkcia a naprogramujeme si jednoduché hry alebo dokonca matematickú kalkulačku.

Deti naozaj môžu programovať, vôbec sa netreba báť či to zvládnu. Práve naopak. Účastníci našich kurzov nás zakaždým viac a viac prekvapujú ako rýchlo sa dokážu so svetom programovania a informatiky skamarátiť, len im treba dať možnosť a dostatočný priestor. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk C

V programovacom jazyku je napísaných veľa programovacích hier a je veľmi populárny aj vďaka jeho univerzálnosti, to znamená, že veľké množstvo programov napísaných v tomto jazyku sa dajú preložiť pod takmer ľubovoľným programovacím jazykom. Mnohé známe programovacie jazyky sú od Céčka odvodené, napríklad Java alebo C++. O tomto programovacom jazyku hovoríme ako o jazyku nízkej úrovne keďže sa v niektorých črtách podobá strojovému kódu. Programovací jazyk C je všeobecne používaný programovací jazyk známy svojou efektivitou, čitateľnosťou a ľahkou udržateľnosťou.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Neočakávajú sa žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku C je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. C je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním. Je taktiež vhodný pre začínajúcich programátorov. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Inštalácia vývojového prostredia, spustenie prvého programu
 • Základné dátové typy
 • Základné matematické operácie
 • Podmienky (if/else)
 • Logické operátory AND a OR v podmienkach
 • Cykly – for, while
 • Funkcie – parametre a návratové hodnoty
 • Práca s reťazcami

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základné príkazy a syntax jazyka C. Tam to ale vôbec nekončí! Predstavíme si základné pojmy ako premenná, forcyklus, podmienka alebo funkcia. Neboj, určite sa aj zabavíme. Naprogramujeme si jednoduché hry alebo dokonca matematickú kalkulačku.

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Lektori kurzu C

Peter Slovák

Študent na FIIT STU v Bratislave a brigádnik v IT tíme vo firme Protherm Production.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Michael Koudela

Študent Riadenia softvérových systémov a služieb a absolvent Aplikovanej informatiky na FI MUNI v Brne.

Marek Macho

Študent informatiky na MUNI v Brne a animátor mládeže.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník