C 1 | Programovanie nie je žiadnym strašiakom

Programovanie v jazyku C

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka C. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciam, forcyklom, whilecyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk C

V programovacom jazyku je napísaných veľa programovacích hier a je veľmi populárny aj vďaka jeho univerzálnosti, to znamená, že veľké množstvo programov napísaných v tomto jazyku sa dajú preložiť pod takmer ľubovoľným programovacím jazykom. Mnohé známe programovacie jazyky sú od Céčka odvodené, napríklad Java alebo C++. O tomto programovacom jazyku hovoríme ako o jazyku nízkej úrovne keďže sa v niektorých črtách podobá strojovému kódu. Programovací jazyk C je všeobecne používaný programovací jazyk známy svojou efektivitou, čitateľnosťou a ľahkou udržateľnosťou.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz C určený

Kurz je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí s programovaním len začínajú.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku C je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl. C je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním. Je taktiež vhodný pre začínajúcich programátorov.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

 • Inštalácia vývojového prostredia, spustenie prvého programu
 • Základné dátové typy
 • Základné matematické operácie
 • Podmienky (if/else)
 • Logické operátory AND a OR v podmienkach
 • Cykly – for, while
 • Funkcie – parametre a návratové hodnoty
 • Práca s reťazcami

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka C. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciam, forcyklom, whilecyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií.

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku.

 • vzdelávacie videá zamerané na prácu s jazykom C, v prípade že sa chceš naučiť ešte viac mimo spoločných cvičení.
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Lektori kurzu C

Michael Koudela

Študent Riadenia softvérových systémov a služieb a absolvent Aplikovanej informatiky na FI MUNI v Brne.

Peter Slovák

Študent na FIIT STU v Bratislave a brigádnik v IT tíme vo firme Protherm Production.

Marek Macho

Študent informatiky na MUNI v Brne a animátor mládeže.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník