Scratch | Vstup do sveta programovania

Kreatívne programovanie v jazyku Scratch

Ešte si nezačal programovať? Stále nevieš, čo to programovanie vlastne je? To vôbec nevadí, to sa čoskoro zmení. Ak si tretiak alebo starší, tak tento kurz je určený práve pre teba. Nemusíš sa vôbec báť, že by si to nezvládol. Vytvoríš si jednoduché hry alebo animácie, s ktorými sa budeš môcť pochváliť kamarátom. Vysvetlíme ti, čo je premenná alebo podmienka. Je to naozaj veľmi jednoduché!

Programovanie je vhodné už aj pre tých najmenších. Hravou formou si spoločne predstavíme, čo to programovanie vlastne je a ukážeme si, že naozaj už aj na prvom stupni môžu deti začať kreatívne tvoriť, vytvárať rôzne jednoduché hry a animované príbehy. A pri tom budú naozaj programovať!

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 2. až 5. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Scratch

Scratch je pomerne novým programovacím jazykom, určený prevažne pre mladších žiakov. S týmto programom môžu deti vytvárať rôzne interaktívne príbehy, animácie alebo dokonca vlastné hry. Scratch je ideálny pre začínajúcich mladých programátorov, ktorý sa s programovaním ešte nestretli. Pri práci s programovacím jazykom Scratch sa žiaci zdokonaľujú v matematických a počítačových zručnostiach.

Programovací jazyk Scratch sa nešpecializuje na tvorbu štandardných aplikácií ale skôr na graficky orientované programovanie. Pôvodne bol vytvorené pre IT/počítačovo zamerané krúžky určené prevažne pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. Veľmi rýchlo sa tento program rozšíril a v súčasnosti sa využíva po celom svete. Hlavnou výhodou tohto prostredia je, že je veľmi intuitívne a deti sa s nim ľahko vedia naučiť pracovať napriek tomu, že predtým nikdy neprogramovali.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 2. až 5. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Pre žiakov, ktorí už majú skúsenosti s programovaním, odporúčame kurz Python – Kreslenie s korytnačkou.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Scratch je vhodné najmä pre žiakov základných škôl, s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Zoznámenie s prostredím, prvá úloha – kreslenie perom
 • Komunikácia medzi postavami/objektmi pomocou Správ
 • Podmienky, ich využitie v Scratchi a programovaní celkovo
 • Premenné, na čo si potrebujeme pamätať hodnoty
 • Súradnicová sústava, ako nám funguje v Scratchi
 • Využitie doteraz naučených znalostí pre vytvorenie našej prvej mini hry
 • Grafické efekty, ako vieme upravovať vzhľad postáv v Scratchi
 • Prepínanie scén, vytváranie viac úrovňových hier
 • Časovač, úprava obtiažnosti v hrách
 • Vytváranie vlastných blokov príkazov pre zjednodušenie práce

Hravou formou si spoločne predstavíme, čo to programovanie vlastne je a ukážeme si, že naozaj už aj na prvom stupni môžu deti začať kreatívne tvoriť, vytvárať rôzne jednoduché hry a animované príbehy. A pri tom budú naozaj programovať!

Na hodinách si vytvoríme vlastné animované príbehy alebo jednoduché hry. Kurz je dobrou vstupnou bránou do sveta programovania.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Lektori kurzu Scratch

Dominik Zemanovič

Učiteľ informatiky a biológie na ZŠ, spoločne so žiakmi sa venuje robotike a 3D modelovaniu.

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník