Scratch | Vstup do sveta programovania

Kreatívne programovanie v jazyku Scratch

Na tomto kurze sa zoznámime so základnými konceptmi programovania (podmienky, premenné …). Spoločne sa naučíme vytvárať animovaný príbeh a dokonca si aj naprogramujeme jednoduché hry, s ktorými sa budete môcť pochváliť svojim kamošom!

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 3. až 5. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Scratch

Scratch je pomerne novým programovacím jazykom, určený prevažne pre mladších žiakov. S týmto programom môžu deti vytvárať rôzne interaktívne príbehy, animácie alebo dokonca vlastné hry. Scratch je ideálny pre začínajúcich mladých programátorov, ktorý sa s programovaním ešte nestretli. Pri práci s programovacím jazykom Scratch sa žiaci zdokonaľujú v matematických a počítačových zručnostiach.

Programovací jazyk Scratch sa nešpecializuje na tvorbu štandardných aplikácií ale skôr na graficky orientované programovanie. Pôvodne bol vytvorené pre IT/počítačovo zamerané krúžky určené prevažne pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. Veľmi rýchlo sa tento program rozšíril a v súčasnosti sa využíva po celom svete. Hlavnou výhodou tohto prostredia je, že je veľmi intuitívne a deti sa s nim ľahko vedia naučiť pracovať napriek tomu, že predtým nikdy neprogramovali.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Scratch určený

Kurz je určený pre žiakov 3. až 5. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Pre žiakov, ktorí už majú skúsenosti s programovaním, odporúčame kurz Python – Kreslenie s korytnačkou.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Scratch je vhodné najmä pre žiakov základných škôl, s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

 • Zoznámenie s prostredím, prvá úloha – kreslenie perom
 • Komunikácia medzi postavami/objektmi pomocou Správ
 • Podmienky, ich využitie v Scratchi a programovaní celkovo
 • Premenné, na čo si potrebujeme pamätať hodnoty
 • Súradnicová sústava, ako nám funguje v Scratchi
 • Využitie doteraz naučených znalostí pre vytvorenie našej prvej mini hry
 • Grafické efekty, ako vieme upravovať vzhľad postáv v Scratchi
 • Prepínanie scén, vytváranie viac úrovňových hier
 • Časovač, úprava obtiažnosti v hrách
 • Vytváranie vlastných blokov príkazov pre zjednodušenie práce

Na tomto kurze sa zoznámime so základnými konceptmi programovania (podmienky, premenné …). Spoločne sa naučíme vytvárať animovaný príbeh a dokonca si aj naprogramujeme jednoduché hry, s ktorými sa budete môcť pochváliť svojim kamošom!

Na hodinách si vytvoríme vlastné animované príbehy alebo jednoduché hry. Kurz je dobrou vstupnou bránou do sveta programovania.

 • vzdelávacie videá zamerané na prácu s jazykom Scratch, v prípade že sa chceš naučiť ešte viac mimo spoločných cvičení.
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Lektori kurzu Scratch

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Dominik Zemanovič

Učiteľ informatiky a biológie na ZŠ, spoločne so žiakmi sa venuje robotike a 3D modelovaniu.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník