O nás

Čo je cieľom?

Programko je projekt, ktorého cieľom je poskytnúť kvalitné a cenovo dostupné kurzy programovania pre tých, ktorí sa vo svojom voľnom čase chcú naučiť viac. 

Pre koho je určené?

Kurzy sú určené pre žiakov základných a stredných škôl a ponuku sme rozšírili už aj o kurzy pre dospelých.

Čo ponúkame?

Znalosti a rady od skúsených programátorov s rôznorodými skúsenosťami.

Kto je za tým?

Lektormi sú študenti a absolventi informatiky a nadšenci z IT odvetvia.
Viac sa o Programku a našich žiakoch dozviete v tomto videu

Ponuka online kurzov

Pre všetkých aktuálnych študentov programka platína ďalší kurz!

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom!!

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.
V prípade technických problémov (nefunkčný mikrofón, kamera), za ktoré je zodpovedný účastník kurzu, sa poplatok za kurz nevracia.

Kurzy programovania pre žiakov ZŠ

Java 1 | Kurz programovania

138,00 

Absolvent kurzu Java 1 bude ovládať základnú syntax a komponenty programovacieho jazyka Java. Na prvých hodinách sa budeme venovať vytvoreniu prvej Java aplikácie, jednoduchým informačným výpisom pre používateľa a načítavaniu vstupu od používateľa. Následne prejdeme na prácu s číslami a reťazcami. Po týchto úvodných častiach sa zameriame na používanie cyklov, podmienok a tvorbu funkcií. Na každú vysvetľovanú oblasť je vytvorených množstvo úloh na precvičenie. Účastník kurzu si tak môže jednoducho osvojiť vedomosti pri riešení rôznych logických, matematických a zábavných úloh. Na cvičeniach sa programujú aj jednoduché hry či vlastná základná matematická kalkulačka.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ

Python 1 | Kurz programovania

138,00 

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka Python. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciam, forcyklom, whilecyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií. Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku. Na cvičeniach sa nie len veľa naučíme ale aj zabavíme!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

Scratch | Kurz programovania

138,00 

Programovanie nie je len o písaní riadkov kódu ale aj o riešení matematický a logických problémov. Na tomto kurze sa zoznámime so základnými konceptmi programovania (podmienky, premenné …). Spoločne sa naučíme vytvárať animovaný príbeh a dokonca si aj naprogramujeme jednoduché hry, s ktorými sa budete môcť pochváliť svojim kamošom!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ

Kurzy matematiky pre žiakov ZŠ

Matematika | 6. ročník ZŠ

138,00 

Kurz Matematika pre 6. ročník základných škôl je vyučovaná lektorom, ktorý pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na základnej škole. Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (75 min.)

Pre koho: žiaci 6. ročníka ZŠ

Matematika | 7. ročník ZŠ

138,00 

Kurz Matematika pre 7. ročník základných škôl je vyučovaná lektorom, ktorý pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na základnej škole. Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (75 min.)

Pre koho: žiaci 7. ročníka ZŠ

Kurzy programovania pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Excel | Kurz pre začiatočníkov

138,00 

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí ešte s Excelom nepracovali alebo v ňom majú iba úplné základy. Kurz je určený tiež pre samoukov, pretože pri takejto forme vzdelávania si používateľ často osvojí rôzne zlozvyky, ktoré majú negatívny vplyv na efektivitu práce a ktorých sa neskôr ťažko zbavuje. Práve na tomto kurze vám pomôžeme takýchto zlozvykov sa vyvarovať. Veľký dôraz bude kladený na vysvetlenie prostredia Excelu.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (75 min.)

Java 1 | Kurz programovania | Dospelí

138,00 

Kurz Java 1 pre dospelých je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí s programovaním nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti. Na prvých hodinách sa budeme venovať stručnému prehľadu jazykov a vytvoreniu prvej Java aplikácie a jej štruktúre. Následne sa zameriame na základné pojmy zo sveta programovania ako sú premenná a jej typy, cyklus, logické operátory, podmienky, funkcie, metódy či triedy. Na každú vysvetľovanú oblasť je vytvorených množstvo úloh na precvičenie. Účastník kurzu si tak môže jednoducho osvojiť vedomosti pri riešení rôznych logických, matematických a zábavných úloh.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Python 1 | Kurz programovania | Dospelí

138,00 

Kurz Python pre dospelých je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí s programovaním nemajú žiadne alebo minimálne skúsenosti. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciam, forcyklom, whilecyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií. S nami vie byť programovanie jednoduché!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Spoznaj našich inštruktorov

Prečo práve programko?

Notebook ti požičiame

Vďaka rôznym IT firmám, rodičom, absolventom kurzov za podporu a pomoc vo forme darovania notebookov. Naši študenti tak môžu kurzy absolvovať aj bez použitia vlastných notebookov!

Kurzy zábavnou formou

Kahoot je vzdelávacia platforma, ktorú aj my na našich hodinách využívame. Žiaci sa nielen naučia niečo nové, otestujú si svoje vedomosti, ale sa aj poriadne zabavia!

Matematika a logika

Programovanie nie je len o písaní rôznych funkcií a riadkov kódu, ale aj o riešení matematických a logických problémov.

Naši partneri

Kontakt

0917 394 051 / 0915 315 946

info@programko.sk

Instagram

Neviete si vybrať kurz? Poradíme vám!

    Odoslaním vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania a ochrany súkromia.