Čo je cieľom?

Cieľom Programka je poskytnúť kvalitné a cenovo dostupné kurzy programovania pre tých, ktorí sa vo svojom voľno čase chcú alebo potrebujú naučiť viac.

Pre koho je určené?

Kurzy sú rozdelené do dvoch vekových kategórií:
– žiaci základných škôl
– študenti stredných a vysokých škôl a dospelí

Čo ponúkame?

Znalosti a rady od skúsených programátorov s rôznorodými skúsenosťami. Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Ako prebiehajú kurzy?

Kurzy prebiehajú online formou cez platformy Discord, Zoom alebo Teams. Každý kurz je rozdelený na 10 hodín (1 hodina týždenne) a každá hodina má 75 minút.

Viac informácií o priebehu kurzu

Viac sa o Programku a našich žiakoch dozviete v tomto videu

Ponuka online kurzov

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom!!

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.
V prípade technických problémov (nefunkčný mikrofón, kamera), za ktoré je zodpovedný účastník kurzu, sa poplatok za kurz nevracia.

Kurzy programovania pre žiakov 3. - 5. ročníka ZŠ
Kurzy programovania pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ
Kurzy matematiky a Excelu pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ
Kurzy programovania pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých
Kurzy Excelu pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Spoznaj našich inštruktorov

Prečo práve programko?

Prístup k materiálom

Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Kurzy zábavnou formou

Kahoot je vzdelávacia platforma, ktorú aj my na našich hodinách využívame. Žiaci sa nielen naučia niečo nové, otestujú si svoje vedomosti, ale sa aj poriadne zabavia!

Matematika a logika

Programovanie nie je len o písaní rôznych funkcií a riadkov kódu, ale aj o riešení matematických a logických problémov.

Naši partneri

Kontakt

0917 394 051 / 0915 315 946

info@programko.sk

Instagram

Neviete si vybrať kurz? Poradíme vám!

    Odoslaním vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania a ochrany súkromia.