Roblox Lua 1 | Tvorba počítačových hier

Programovanie hier na platforme Roblox Lua

Absolvent kurzu Roblox Lua 1 sa zoznámi so základnými pojmami programovania, ktoré sa naučí aj prakticky používať. Venovať sa budeme podmienkam, for-cyklom, premenným a práci s funkciami. Tieto znalosti vie účastník kurzu následne využiť aj pri práci s inými programovacími jazykmi ako napríklad Python, C alebo Java. Účastník kurzu sa naučí vytvárať rôzny typy hier, pričom si ich následne môže aj zahrať a zdieľať ich medzi ostatných.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Platforma Roblox a programovací jazyk Lua

Roblox štúdio je online platforma, ktorá umožňuje jej používateľom vytvárať veľké množstvo typov hier a následne vytvorené hry aj hrať a zdieľať s ostatnými. Účastníci kurzu sa zoznámia so základnými pojmami programovania, ktoré sa naučia aj prakticky používať. Žiaci sa naučia vytvárať vlastné počítačové hry, ktorými sa môžu pochváliť svojim kamarátom.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí s programovaním len začínajú.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie prostredníctvom platformy Roblox a programovacieho jazyka Lua je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Žiaci sa na kurze zoznámia so základnými programátorskými pojmami, ktoré sú využiteľné aj pri práci s programovacími jazykmi Java alebo Python, pričom sa častokrát s týmito pojmami stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

 • Zmena vlastností objektov pomocou scriptu
 • Udalosti
 • Terén, efekty (svetlo, oheň, sparkles, …) a ich vlastnosti, klonovanie, zvuk, obrázky
 • Premenná a podmienka
 • GUI, surfaceGUI
 • Cyklus
 • Tools
 • Zverejnenie a monetizácia
 • Funkcia a pokročilé scripty
 • Animácie

Absolvent kurzu Roblox Lua 1 sa zoznámi so základnými pojmami programovania, ktoré sa naučí aj prakticky používať. Venovať sa budeme podmienkam, for-cyklom, premenným a práci s funkciami. Tieto znalosti vie účastník kurzu následne využiť aj pri práci s inými programovacími jazykmi ako napríklad Python, C alebo Java. Účastník kurzu sa naučí vytvárať rôzny typy hier, pričom si ich následne môže aj zahrať a zdieľať ich medzi ostatných.

Účastníci kurzu sa zoznámia so základnými pojmami programovania, ktoré sa naučia aj prakticky používať. Žiaci sa naučia vytvárať vlastné počítačové hry, ktorými sa môžu pochváliť svojim kamarátom.

 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si iný kurz

Lektori kurzu Roblox Lua

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník