Java 1 | Aj ty môžeš programovať

Programovanie v jazyku Java

Vedel si, že napríklad hra Minecraft bola naprogramovaná v jazyku Java? A nielen tá! Mnoho známych hier a aplikácií bolo vytvorených v tomto jazyku. Naučiť sa ho môžeš aj ty, ak sa prihlásiš na tento kurz. Absolvent nášho kurzu bude ovládať základné príkazy a syntax jazyka Java, naučí sa, čo znamenajú pojmy ako premenná, funkcia alebo forcyklus. Minecraft sa nám asi ešte nepodarí vytvoriť, ale určite si naprogramuješ aj jednoduché hry alebo matematickú kalkulačku.

Okrem ľudských jazykov budú v blízkej budúcnosti čoraz dôležitejšie aj tie, ktorými sa porozprávate s počítačom. Určite ich netreba podceňovať. Čím skôr sa deti s programovaním zoznámia, tým prirodzenejšie to pre nich bude. Ak chcete vaše deti pripraviť na život v budúcich dekádach, pridajte k ich vzdelaniu okrem angličtiny či francúzštiny aj niektorí z programovacích jazykov, napríklad Javu.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Java

Java je jeden z najrozšírenejších programovacích jazykov vo svete. Jeho využitie je veľmi široké a tvoria sa pomocou neho nielen malé aplikácie ale aj veľké komplexné systémy. Pomocou programovacieho jazyka Java je tiež možné tvoriť Android aplikácie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Java je príliš komplikovaný jazyk. Na cvičeniach si ale ukážeme, že Java je programovací jazyk vhodný na kurzy programovania aj pre začínajúcich programátorov, ktorí si potrebujú osvojiť základné princípy a pojmy zo sveta programovania.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Neočakávajú sa žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Java je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Java je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Vytvorenie prvého programu a štruktúra aplikácie v Jave
 • Výpisy a načítavanie hodnôt od používateľa
 • Premenná a jej typy
 • Práca s číslami
 • For-cyklus
 • Spájanie reťazcov a zvyšovanie/znižovanie hodnôt čísiel
 • Podmienky
 • Funkcie, parametre funkcie a návratové typy funkcie
 • Práca s reťazcami

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základné príkazy a syntax jazyka Java, naučí sa, čo znamenajú pojmy ako premenná, funkcia alebo forcyklus. Určite si naprogramuješ aj jednoduché hry alebo matematickú kalkulačku.

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Java

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.

Martin Martiška

Softvérový inžinier a absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave.

Andrea Jonásová

Študentka informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a lektorka Java kurzov.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Alžbeta Strompová

Študentka informatiky na FI MUNI v Brne a fanúšička Java technológií.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník