Web 1 | Tvorba vlastnej webstránky

Kurz programovania a tvorby webových stránok

Na kurze si vysvetlíme základné komponenty webovej stránky, prácu s jazykmi HTML a CSS. Naučíme sa používať JS funkcie, prácu s premennými, cyklami a podmienkami.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk HTML a CSS

HMTL a CSS sú základom každej webovej stránky, pomocou nich tvoríme jej štruktúru, vzhľad a obsah. Ak sa chcete venovať tvorbe webových stránok tak znalosti HTML a CSS sú povinnosťou.

HTML (HyperText Markup Language) je jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. Tento jazyk umožňuje vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, obsah, formuláre.

CSS je jazyk, ktorý sa stará o vizuálnu stránku webu. Čo všetko vieme s týmto jazykom spraviť? Font písma, farby, odsadenie a okraje, rozmiestnenie elementov, umiestnenie nastavenie obrázkov, animácie a veľa iného.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Web 1 určený

Kurz je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí s programovaním len začínajú.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku HTML + CSS je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

  • Základy DOM
  • Vysvetlenie pojmov HTML, CSS, Javascript
  • Tvorba a použitie JS funkcií
  • Spôsoby zobrazenia dát
  • Typy premenných a ich definovanie
  • Podmienky a cykly

Na kurze si vysvetlíme základné komponenty webovej stránky, prácu s jazykmi HTML a CSS. Naučíme sa používať JS funkcie, prácu s premennými, cyklami a podmienkami.

Účastníci kurzu si naprogramujú vlastnú webovú stránku, s ktorou sa budú môcť pochváliť svojim kamarátom.

  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
  • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Lektori kurzu Web

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Andrea Makarová

Momentálne dokončuje svoje štúdium v Kodani v odbore Web Development. Zároveň stážuje vo firme ui42 ako UX dizajnérka.

Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník