Web 1 | Tvorba vlastnej webstránky

Kurz programovania a tvorby webových stránok

Chceš sa naučiť vytvoriť vlastnú webovú stránku, ale nevieš ako? My ťa to naučíme! Absolvent nášho kurzu sa naučí nielen používať nástroje potrebné na tvorbu webovej stránky, ale si jednu aj vytvorí. Kurz je vhodný aj pre tých žiakov, ktorí sa s programovaním nikdy nestretli. Spoločne si dokážeme, že to vôbec nie je ťažké a aj na prvý pohľad zložité príkazy a komponenty zvládneme ľavou zadnou! Neváhaj a prihlás sa už teraz!

Každá technická zručnosť, ktorú sa deti naučia, je pre nich obrovskou výhodou. Svet informačných technológii sa stále rozvíja a záujem o ľudí, ktorí ovládajú prácu s počítačom, je obrovský. Deti trávia za počítačom veľa času. Čo tak tento čas využiť efektívne? S nami sa môžu naučiť vytvárať vlastné webové stránky! Kreativita, logické zmýšľanie, ale aj základy programovania. To všetko sa naučia žiaci na našich hodinách.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk HTML a CSS

HMTL a CSS sú základom každej webovej stránky, pomocou nich tvoríme jej štruktúru, vzhľad a obsah. Ak sa chcete venovať tvorbe webových stránok tak znalosti HTML a CSS sú povinnosťou.

HTML (HyperText Markup Language) je jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. Tento jazyk umožňuje vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, obsah, formuláre.

CSS je jazyk, ktorý sa stará o vizuálnu stránku webu. Čo všetko vieme s týmto jazykom spraviť? Font písma, farby, odsadenie a okraje, rozmiestnenie elementov, umiestnenie nastavenie obrázkov, animácie a veľa iného.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Neočakávajú sa žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku HTML + CSS je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

  • Základy DOM
  • Vysvetlenie pojmov HTML, CSS, Javascript
  • Tvorba a použitie JS funkcií
  • Spôsoby zobrazenia dát
  • Typy premenných a ich definovanie
  • Podmienky a cykly

Absolvent nášho kurzu sa naučí nielen používať nástroje potrebné na tvorbu webovej stránky, ale si jednu aj vytvorí. Kurz je vhodný aj pre tých žiakov, ktorí sa s programovaním nikdy nestretli. Spoločne si dokážeme, že to vôbec nie je ťažké a aj na prvý pohľad zložité príkazy a komponenty zvládneme ľavou zadnou!

Účastníci kurzu si naprogramujú vlastnú webovú stránku, s ktorou sa budú môcť pochváliť svojim kamarátom.

  • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
  • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
  • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
  • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Lektori kurzu Web

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Andrea Makarová

Momentálne dokončuje svoje štúdium v Kodani v odbore Web Development. Zároveň stážuje vo firme ui42 ako UX dizajnérka.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník