Akou formou sú kurzy realizované?

Naše kurzy programovania a informatiky prebiehajú výhradne v online forme. Na komunikáciu sa využívajú platformy ako napríklad Discord, Zoom alebo Teams, podľa preferencií inštruktora.

Podľa inštrukcií si účastník kurzu nainštaluje komunikačnú platformu. V prípade akýchkoľvek nejasností sme tu pre Vás a radi Vám poradíme vyriešiť akýkoľvek problém.

Inštrukcie pre inštaláciu komunikačnej platformy

Discord | Zoom | Teams | OBS

Ako kurzy prebiehajú a koľko žiakov je na kurze?

Počet účastníkov na kurze je 2-4. Kurz je vedený lektorom, ktorý sleduje prácu žiakov pomocou zdieľania obrazoviek, aby vedel v prípade nejasností/problémov žiakovi pomôcť. Rovnako aj naši študenti vidia čo lektor na počítači robí a v prípade, že nerozumejú danej látke môžu okamžite zareagovať :).

Aká je dĺžka kurzov, aké sú možnosti pokračovania po absolvovaní kurzu?

Kurzy trvajú 13 týždňov, 60/75 minút týždenne.

Absolventom kurzu Scratch odporúčame pokračovať kurzom Python1.

Pokračovaním kurzov Python1 je kurz Python2. Pre absolventov kurzu Java1 je určený kurz Java2.

Čo sa stane v prípade, že sa niekedy kurzu nebudem môcť zúčastniť?

Ak dopredu viete, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžte lektorovi navrhnúť preloženie hodiny na iný deň/čas. V prípade, že táto možnosť bude vyhovovať aj ostatným žiakom, lektor Vám vyhovie.

V prípade neúčasti na cvičení budú mať študenti k dispozícii učebnicu a online tutoriály vysvetľujúce učivo preberané na hodine. Samozrejme, v prípade nejasností môžete kedykoľvek kontaktovať lektora kurzu.

Aké materiály budeme používať?

Materiály sú tvorené našimi lektormi a sú zahrnuté v cene kurzu. Rovnako budete mať k dispozícii video tutoriály, ktoré sú zamerané na základné učivo preberané na hodinách.

Ďalšie informácie

Pred prvou hodinou žiak dostane jednoduché inštrukcie, ktoré je potrebné splniť pred prvou hodinou. V prípade akýchkoľvek problémov Vám budeme k dispozícii na adrese info@programko.sk. Na prvej hodine sa budeme venovať inštalácii programovacieho prostredia, ak to nebolo súčasťou inštrukcií.

Kurz je vedený lektorom, ktorý sleduje prácu žiakov pomocou zdieľania obrazoviek, aby vedel v prípade nejasností/problémov žiakovi pomôcť. Rovnako aj naši študenti vidia čo lektor na počítači robí a v prípade, že nerozumejú danej látke môžu okamžite zareagovať :).