Akou formou sú kurzy realizované?

Naše kurzy programovania a informatiky prebiehajú výhradne v online forme. Na komunikáciu sa využívajú platformy ako napríklad Discord, Zoom alebo Teams, podľa preferencií inštruktora.

Podľa inštrukcií si účastník kurzu nainštaluje komunikačnú platformu. V prípade akýchkoľvek nejasností sme tu pre vás a radi vám poradíme vyriešiť akýkoľvek problém.

Ak študentovi lektorom vybraná komunikačná platforma nefunguje, netreba sa báť, lektor zvolí alternatívnu platformu.

Inštrukcie pre inštaláciu komunikačnej platformy

Discord | Zoom | Teams | OBS

Ako kurzy prebiehajú a koľko účastníkov je na kurze?

Počet účastníkov na kurze je 1 – 5. Kurz je vedený lektorom, ktorý sleduje prácu účastníkov kurzu pomocou zdieľania obrazoviek, aby vedel v prípade nejasností alebo problémov danému účastníkovi pomôcť. Rovnako aj naši študenti vidia čo lektor na počítači robí a v prípade, že nerozumejú danej látke môžu okamžite zareagovať.

Aká je dĺžka kurzov, aké sú možnosti pokračovania po absolvovaní kurzu?

Kurzy trvajú 10 týždňov a konajú sa raz týždenne. Každá hodina má 75 minút.

Niektoré kurzy na seba nadväzujú. Absolventom kurzu Scratch odporúčame pokračovať kurzom Python | Kreslenie s korytnačkou a následne kurzom Python 1. Pre účastníkov zo série kurzov Python alebo Java sú tiež k dispozícii pokračovacie kurzy. Pre kurz Python 1 sú to kurzy Python 2, Python 3 a Python 4. Pre kurz Java 1 sú to kurzy Java 2, Java 3 a Java 4.

Čo sa stane v prípade, že sa niekedy kurzu nebudem môcť zúčastniť?

Ak dopredu viete, že sa kurzu nebudete môcť zúčastniť, môžete lektorovi navrhnúť preloženie hodiny na iný deň/čas. V prípade, že táto možnosť bude vyhovovať aj ostatným účastníkom kurzu, lektor vám vyhovie.

V prípade neúčasti na cvičení budú mať študenti k dispozícii učebnicu a online tutoriály vysvetľujúce učivo preberané na hodine. V prípade nejasností môžete samozrejme kedykoľvek kontaktovať lektora kurzu.

Aké materiály budeme používať?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Čo je ešte zahrnuté v cene kurzu?

  • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
  • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
  • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
  • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.
  • Vzdelávacie videá zamerané na prácu v jazyku Python pre prípad, že sa budeš chcieť naučiť ešte viac mimo cvičení.

Čo ešte potrebujem, aby som sa na kurz mohol prihlásiť?

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Potrebujem si ešte niečo nainštalovať? V čom budeme na hodine programovať?

Programovacie prostredie si spoločne naištalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť.

Ďalšie informácie

Pred prvou hodinou účastník kurzu dostane jednoduché inštrukcie, ktoré je potrebné splniť. V prípade akýchkoľvek problémov vám budeme k dispozícii na adrese info@programko.sk. Na prvej hodine sa budeme venovať inštalácii programovacieho prostredia ak to nebolo súčasťou inštrukcií.

Kurz je vedený lektorom, ktorý sleduje prácu účastníkov kurzu pomocou zdieľania obrazoviek, aby vedel v prípade nejasností a problémov danému účastníkovi pomôcť. Rovnako aj naši študenti vidia čo lektor na počítači robí a v prípade, že nerozumejú danej látke, môžu okamžite zareagovať.