Python | Kreslenie s korytnačkou

Kreatívne programovanie v jazyku Python

Programovať môžeš začať už teraz! Nie, naozaj v tom nie je žiadny háčik! Každý musí niekde začať, my ti s tým radi pomôžeme. Ak sa na kurz prihlásiš, zoznámiš sa s tým, čo je programovací jazyk Python, naučíme ťa základné príkazy a syntax tohto jazyka. Spoločne si vytvoríme obrázky a geometrické útvary pomocou korytnačky.

Úlohy sú jednoduché a zvládnu ich naozaj aj mladší žiaci. Korytnačka v jazyku Python je jednoduchý a veľmi užitočný nástroj, ako sa naučiť logicky rozmýšľať, kreatívne tvoriť a zároveň programovať. Predtým, ako sa žiaci naplno pustia do programovania a písania príkazov je dôležité, aby sa najprv naučili programovacie jazyky ovládať a programátorský myslieť.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 3. až 5. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Python

Python je veľmi jednoduchý a elegantný programovací jazyk, ktorého popularita stále viac a viac rastie. Svoje využitie nájde takmer v každej firme, napríklad aj giganti ako Facebook, Youtube alebo Google. Beží na viacerých platformách ako sú Windows, Linux alebo Mac. Toto prostredie je veľmi intuitívne a vhodné pre začínajúcich programátorov a vyučovanie na školách. Python je považovaný za univerzálny jazyk, ktorý je vhodný na tvorbu moderných aplikácií, vedecké výpočty, prácu s webovými službami alebo databázami.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 3. až 5. ročníka ZŠ, ktorí majú aspoň minimálne skúsenosti s programovaním alebo absolvovali kurz Scratch. Pre starších žiakov odporúčame kurz Python 1.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Python je vhodné najmä pre žiakov základných škôl, s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Základné príkazy
 • Cyklus
 • Súradnice
 • Funkcie bez parametrov
 • Funkcie s parametrom
 • Generovanie náhodných čísel

Absolvent nášho kurzu sa zoznámi sa s tým, čo je programovací jazyk Python, naučíme ťa základné príkazy a syntax tohto jazyka. Spoločne si vytvoríme obrázky a geometrické útvary pomocou korytnačky. Úlohy sú jednoduché a zvládnu ich naozaj aj mladší žiaci. Avšak korytnačka ti vie pomôcť aj pri tvorbe zložitejších útvarov.

Na konci kurzu bude žiak nielen ovládať základy programovania ale dokonca si vytvorí krásne diela, ktorými sa bude môcť pochváliť svojim kamarátom.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.
 • Vzdelávacie videá zamerané na prácu v jazyku Python pre prípad, že sa budeš chcieť naučiť ešte viac mimo cvičení.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Python

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Martin Rapčan

Študent na FIIT STU, nadšenec bojových umení a športu a poloprofesionálny futbalista.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník