C++ 1 | Programovanie hravou formou

Programovanie v jazyku C++

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka C++. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciám, for-cyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií. Účastníci kurzu sa tiež naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú matematickú kalkulačku.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk C++

C++ je veľmi populárny programovací jazyk. Využíva sa na vytváranie počítačových programov, hier alebo dokonca video editorov. Tento programovací jazyk je veľmi vhodný pre úplných začiatočníkov. Využitie nájde takmer v každej firme, používajú ho napríklad aj giganti ako Google, Mozilla alebo Amazon.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz C++ určený

Kurz je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí s programovaním len začínajú. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí s programovaním nemajú žiadne alebo veľmi malé skúsenosti odporúčame kurz Scratch.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku C++ je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. C++ je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na takmer každej vysokej škole s IT zameraním. Je taktiež vhodný pre začínajúcich programátorov.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

 • Inštalácia vývojového prostredia
 • Spustenie prvého programu
 • Základné dátové typy
 • Základné matematické operácie
 • Podmienky (if / else)
 • Cykly – for, while
 • Funkcie – parametre a návratové hodnoty
 • Práca s reťazcami
 • Práca s poliami

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka C++. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciám, for-cyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií. Účastníci kurzu sa tiež naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú matematickú kalkulačku.

Účastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku.

 • vzdelávacie videá zamerané na prácu s jazykom C++, v prípade že sa chceš naučiť ešte viac mimo spoločných cvičení.
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si iný kurz

Lektori kurzu C++

Valéria Tašková

Študentka elektroniky na FEI STU v Bratislave a výskumná pracovníčka na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Matej Peluha

Študent aplikovanej informatiky na STU FEI Bratislava, ktorého bavia technológie z rôznych odvetví.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Daniel Pacalaj

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, programátor a IoT nadšenec.

Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník