C++ 1 | Programovanie hravou formou

Programovanie v jazyku C++

Nenechaj sa odradiť – aj ty sa môžeš naučiť, čo je to programovací jazyk C++ a ako sa používa. Hlavne nemaj strach, spoločne to zvládneme. Ak sa prihlásiš na tento kurz, naučíš sa základnú syntax a príkazy tohto programovacieho jazyka. Navyše ti vysvetlíme pojmy ako premenná, forcyklus alebo funkcia. Niečo si určite na kurze aj vytvoríš, napríklad matematickú kalkulačku alebo jednoduchú hru. Tešíme sa na teba!

Znalosti, ktoré si žiaci z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie. Naučia sa množstvo zaujímavých a užitočných zručností, ktoré sa im zídu či už v štúdiu na strednej škole alebo v budúcom zamestnaní. Od žiakov sa neočakávajú žiadne predchádzajúce znalosti, spoločne to zvládneme bez problémov!

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk C++

C++ je veľmi populárny programovací jazyk. Využíva sa na vytváranie počítačových programov, hier alebo dokonca video editorov. Tento programovací jazyk je veľmi vhodný pre úplných začiatočníkov. Využitie nájde takmer v každej firme, používajú ho napríklad aj giganti ako Google, Mozilla alebo Amazon.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Neočakávajú sa žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku C++ je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. C++ je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na takmer každej vysokej škole s IT zameraním. Je taktiež vhodný pre začínajúcich programátorov. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Inštalácia vývojového prostredia
 • Spustenie prvého programu
 • Základné dátové typy
 • Základné matematické operácie
 • Podmienky (if / else)
 • Cykly – for, while
 • Funkcie – parametre a návratové hodnoty
 • Práca s reťazcami
 • Práca s poliami

Absolvent nášho kurzu sa naučí základnú syntax a príkazy programovacieho jazyka C++. Navyše ti vysvetlíme pojmy ako premenná, forcyklus alebo funkcia. Niečo si určite na kurze aj vytvoríš, napríklad matematickú kalkulačku alebo jednoduchú hru.

Účastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si iný kurz

Lektori kurzu C++

Valéria Tašková

Študentka elektroniky na FEI STU v Bratislave a výskumná pracovníčka na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Daniel Pacalaj

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, programátor a IoT nadšenec.

Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Matej Peluha

Študent aplikovanej informatiky na STU FEI Bratislava, ktorého bavia technológie z rôznych odvetví.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník