Python 3 | Práca s grafikou

Programovanie v jazyku Python

Absolvent kurzu si rozšíri vedomosti v oblasti práce s poliami a slovníkmi, rovnako sa naučíme pracovať so základnými grafickými nástrojmi pomocou knižnice tkinter.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 6. až 9. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Python

Python je veľmi jednoduchý a elegantný programovací jazyk, ktorého popularita stále viac a viac rastie. Svoje využitie nájde takmer v každej firme, napríklad aj giganti ako Facebook, Youtube alebo Google. Beží na viacerých platformách ako sú Windows, Linux alebo Mac. Toto prostredie je veľmi intuitívne a vhodné pre začínajúcich programátorov a vyučovanie na školách. Pyton je považovaný za univerzálny jazyk, ktorý je vhodný na tvorbu moderných aplikácií, vedecké výpočty, prácu s webovými službami alebo databázami.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Python 3 určený

Kurz je určený pre absolventov kurzu Python 2 alebo žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí v Pythone už programovali a ovládajú: základné dátové typy, for cyklus, podmienky – if/else a logické operátory, funkcie a ich parametre, hodnota return vo funkciách, práca s reťazcami a pod-reťazcami, polia, typy hodnôt v nich a základné operácie, práca so stringami ako s poliami, while cyklus, slovníky – disctionary.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku python je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky. Python je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Polia a ich funkcie
 • 2D polia a viacrozmerné polia (3D, …)
 • Slovníky a ich funkcie
 • Grafika ASCII art (geometrické útvary) – príprava na prácu s knižnicou tkinter
 • Úvod do knižnice tkinter – jednoduchá tvorba grafiky
 • Pokračujeme s tkinter. Zadanie a práca na špeciálnom projekte zameranom na tvorbu grafiky tkinte

Absolvent kurzu si rozšíri vedomosti v oblasti práce s poliami a slovníkmi, rovnako sa naučíme pracovať so základnými grafickými nástrojmi pomocou knižnice tkinter.

Výstupom kurzu bude projekt, na ktorom budú žiaci pracovať priamo na hodinách využivajúci už aj prácu s grafikou.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.
 • Vzdelávacie videá zamerané na prácu v jazyku Python pre prípad, že sa budeš chcieť naučiť ešte viac mimo cvičení.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Python

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Martin Rapčan

Študent na FIIT STU, nadšenec bojových umení a športu a poloprofesionálny futbalista.

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník