Python 1 | Programovanie pre každého

Programovanie v jazyku Python

Je Python had alebo programovací jazyk? Nevieš, čo je programovanie a už vôbec ti nič nehovorí pojem programovací jazyk? Vôbec sa netráp, na to sme tu! Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax a príkazy programovacieho jazyka Python, ktorý je často používaným jazykom na hodinách informatiky na základných aj stredných školách. Venovať sa budeme základným matematickým operáciám, predstavíme si pojmy ako forcyklus alebo podmienka. Pomocou funkcií si vytvoríme matematickú kalkulačku alebo naprogramujeme jednoduché hry.

Tento kurz je vhodný pre všetkých žiakov základných škôl, nielen pre budúcich programátorov. Už základné porozumenie kódu je dnes veľkou výhodou – a hoci sa môže zdať komplikované, pre deti môže byť rovnako prirodzené ako čítanie či počítanie. Stačí, ak sa mu začnú venovať dostatočne skoro.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ
(úplní začiatočníci)

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Programovací jazyk Python

Python je veľmi jednoduchý a elegantný programovací jazyk, ktorého popularita stále viac a viac rastie. Svoje využitie nájde takmer v každej firme, napríklad aj giganti ako Facebook, Youtube alebo Google. Beží na viacerých platformách ako sú Windows, Linux alebo Mac. Toto prostredie je veľmi intuitívne a vhodné pre začínajúcich programátorov a vyučovanie na školách. Python je považovaný za univerzálny jazyk, ktorý je vhodný na tvorbu moderných aplikácií, vedecké výpočty, prácu s webovými službami alebo databázami.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ, ktorí s programovaním len začínajú. Neočakávajú sa žiadne predošlé skúsenosti s programovaním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku Python je vhodné najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky. Python je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním. Znalosti, ktoré si z našich kurzov odnesú, budú pre nich výhodou, nech sa v budúcnosti rozhodnú pre akékoľvek povolanie.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Inštalácia python, spustenie prvého programu
 • Základné dátové typy
 • Základné funkcie a ich parametre
 • For cyklus
 • Blokovanie kódu
 • Podmienky – if/else a logické operátory
 • Funkcie a ich parametre
 • Hodnota return vo funkciách
 • Práca s reťazcami a pod-reťazcami
 • Opakovacie príklady – čo ste sa naučili
 • While cyklus
 • Dátový typ char

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax a príkazy programovacieho jazyka Python, ktorý je často používaným jazykom na hodinách informatiky na základných aj stredných školách. Venovať sa budeme základným matematickým operáciám, predstavíme si pojmy ako forcyklus alebo podmienka. Pomocou funkcií si vytvoríme matematickú kalkulačku alebo naprogramujeme jednoduché hry.

Účastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.
 • Vzdelávacie videá zamerané na prácu v jazyku Python pre prípad, že sa budeš chcieť naučiť ešte viac mimo cvičení.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíš sa teda báť.

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Python

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Martin Rapčan

Študent na FIIT STU, nadšenec bojových umení a športu a poloprofesionálny futbalista.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník