Python 2 | Programovanie v jazyku Python

pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Absolvent kurzu si rozšíri základnú znalosť v oblasti programovacieho jazyka Python. Na cvičeniach sa budeme venovať prevažne práci s poliami a slovníkmi. Účastníci kurzov budú mať taktiež možnosť naprogramovať si jednoduchú hru (napr. Myslím si číslo …).

Trvanie kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne

Cena kurzu

138 €

Určenie kurzu

pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Kapacita kurzu

4 žiaci

Programovací jazyk Python

Python je veľmi jednoduchý a elegantný programovací jazyk, ktorého popularita stále viac a viac rastie. Svoje využitie nájde takmer v každej firme, napríklad aj giganti ako Facebook, Youtube alebo Google. Beží na viacerých platformách ako sú Windows, Linux alebo Mac. Toto prostredie je veľmi intuitívne a vhodné pre začínajúcich programátorov a vyučovanie na školách. Pyton je považovaný za univerzálny jazyk, ktorý je vhodný na tvorbu moderných aplikácií, vedecké výpočty, prácu s webovými službami alebo databázami.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Python 2 určený

Kurz je určený pre absolventov kurzu Python 1 alebo žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí v Pythone už programovali a ovládajú: základné dátové typy, for cyklus, podmienky – if/else a logické operátory, funkcie a ich parametre, hodnota return vo funkciách, práca s reťazcami a pod-reťazcami, while cyklus.

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých nájdete tu.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku python je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl  s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky. Python je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov a vyučuje sa aj na každej vysokej škole s IT zameraním.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

  • Základné dátové typy
  • For cyklus
  • Podmienky – if/else a logické operátory
  • Funkcie a ich parametre
  • Hodnota return vo funkciách
  • Práca s reťazcami a pod-reťazcami
  • While cyklus

Absolvent kurzu si rozšíri základnú znalosť v oblasti programovacieho jazyka Python. Na cvičeniach sa budeme venovať prevažne práci s poliami a slovníkmi. Účastníci kurzov budú mať taktiež možnosť naprogramovať si jednoduchú hru (napr. Myslím si číslo …).

Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry a zložitejšie komponenty programovacieho jazyka Python.

  • vzdelávacie videá zamerané na prácu s jazykom Python, v prípade že sa chceš naučiť ešte viac mimo spoločných cvičení.
  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
  • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Python

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Štefan Mašán

Programátor a lektor programovania.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre žiakov ZŠ.

Excel