Spoznaj našich skúsených lektorov, s ktorými sa môžeš stretnúť na hodinách kurzov Programka.
Náš tím je tvorený tak odborníkmi z praxe ako aj šikovnými študentami z odboru.

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Andrea Jonásová

Študentka informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a lektorka Java kurzov.

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Marek Macho

Študent informatiky na MUNI v Brne a animátor mládeže.

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Matej Peluha

Študent aplikovanej informatiky na STU FEI Bratislava, ktorého bavia technológie z rôznych odvetví.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Michael Koudela

Študent Riadenia softvérových systémov a služieb a absolvent Aplikovanej informatiky na FI MUNI v Brne.

Martin Martiška

Softvérový inžinier a absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Peter Slovák

Študent na FIIT STU v Bratislave a brigádnik v IT tíme vo firme Protherm Production.

Daniel Pacalaj

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, programátor a IoT nadšenec.

Martin Rapčan

Študent na FIIT STU, nadšenec bojových umení a športu a poloprofesionálny futbalista.

Alžbeta Strompová

Študentka informatiky na FI MUNI v Brne a fanúšička Java technológií.

Dominik Zemanovič

Učiteľ informatiky a biológie na ZŠ, spoločne so žiakmi sa venuje robotike a 3D modelovaniu.

Andrea Makarová

Momentálne dokončuje svoje štúdium v Kodani v odbore Web Development. Zároveň stážuje vo firme ui42 ako UX dizajnérka.

Valéria Tašková

Študentka elektroniky na FEI STU v Bratislave a výskumná pracovníčka na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave.