Kurz úpravy a strihu videa

pre žiakov ZŠ

Aj ty si si všimol tie pekné videá, čo kolujú po internete? Vyzerajú dobre, však? Skrátiť videá, pridať do nich peknú hudbu alebo ich inak upraviť nemusí byť vôbec ťažké. Ak chceš, my ti to všetko ukážeme a dokonca aj ty si také videá vytvoríš. Na konci kurzu ich bude až 10, ale vďaka tomu, čo sa na kurze naučíš, budeš schopný vytvoriť veľa ďalších.

Úprava a strihanie videí je pre deti stále zaujímavejšie. Mnoho mladých youtuberov si vytvára vlastné videá a už v mladom veku dobíjajú internet. Samozrejme, nejde len o youtuberov. Schopnosť strihať a upravovať videá je stále viac a viac žiadaná, najmä u mladých ľudí. Každú technickú zručnosť, ktorú deti získajú, v dnešnom svete informačných technológií budú môcť určite využiť. Navyše čas za počítačom využijú naozaj efektívne.

Forma kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne
online výučba s lektorom

Pre koho

žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ

Kapacita termínov

5 žiakov

Cena kurzu

138 €

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ. Neočakávajú sa žiadne predošlé skúsenosti s prácou s videom.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Na kurze sa žiaci naučia zručnostiam nad rámec preberaného učiva na základných školách, keďže učivo na školách nezahŕňa prácu s videami. Znalosti z tohto kurzu žiaci využijú pri štúdiu na SŠ a samozrejme aj v praktickom živote.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení kurzu) a sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnica v PDF formáte obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Detailné informácie o kurze

 • Zoznámenie so softwarom, jednoduchý strih, pridanie hudby do videa
 • Základné strihy a prechody medzi videami
 • Titulky, práca s popismi a textom
 • Zrýchlenie a spomalenie videa
 • Strih do hudby
 • Jednoduchá práca so zvukom
 • Ako videom rozprávať príbeh
 • Timelapse
 • Color correction a color grading (úprava farieb a farebných odtieňov)

Absolvent nášho kurzu sa naučí skrátiť videá, pridať do nich peknú hudbu alebo ich inak upraviť.

Na každej hodine sa spoločne naučíme nový prvok a zostriháme jedno video. Na konci kurzu bude mať každý účastník za sebou 10 upravených videí. Počas práce na nich si žiak osvojí rôzne znalosti a zručnosti práce s videom.

 • Učebnica v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.
 • Každé 3 týždne hodnotenie v PDF formáte o tom ako napreduješ so zoznamom vecí, ktoré si sa za toto obdobie naučil.
 • Potvrdenie o absolvovaní kurzu Programka.
 • Diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii.

Viac informácií o priebehu kurzu

Program, v ktorom budeme pracovať, si spoločne nainštalujeme na prvej hodine.

Na hodinách budeme pracovať s programom Davinci Resolve 17.

Davinci Resolve je jeden z najznámejších a najpoužívateľnejších programov na strihanie a úpravy videa. Je veľmi častou voľbou pre mnohých ľudí aj preto, že tento program umožňuje úpravy robiť jednoducho, rýchlo a na vysokej úrovni.

Lektori kurzu

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník