Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom!!

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.
V prípade technických problémov (nefunkčný mikrofón, kamera), za ktoré je zodpovedný účastník kurzu, sa poplatok za kurz nevracia.

Zobrazuje sa všetkych 11 výsledkov

Excel | Kurz pre začiatočníkov

138,00 

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí ešte s Excelom nepracovali alebo v ňom majú iba úplné základy. Kurz je určený tiež pre samoukov, pretože pri takejto forme vzdelávania si používateľ často osvojí rôzne zlozvyky, ktoré majú negatívny vplyv na efektivitu práce a ktorých sa neskôr ťažko zbavuje. Práve na tomto kurze vám pomôžeme takýchto zlozvykov sa vyvarovať. Veľký dôraz bude kladený na vysvetlenie prostredia Excelu.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (75 min.)

Java 1 | Kurz programovania

138,00 

Absolvent kurzu Java 1 bude ovládať základnú syntax a komponenty programovacieho jazyka Java. Na prvých hodinách sa budeme venovať vytvoreniu prvej Java aplikácie, jednoduchým informačným výpisom pre používateľa a načítavaniu vstupu od používateľa. Následne prejdeme na prácu s číslami a reťazcami. Po týchto úvodných častiach sa zameriame na používanie cyklov, podmienok a tvorbu funkcií. Na každú vysvetľovanú oblasť je vytvorených množstvo úloh na precvičenie. Účastník kurzu si tak môže jednoducho osvojiť vedomosti pri riešení rôznych logických, matematických a zábavných úloh. Na cvičeniach sa programujú aj jednoduché hry či vlastná základná matematická kalkulačka.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. ročníka SŠ

Java 1 | Kurz programovania | Dospelí

138,00 

Kurz Java 1 pre dospelých je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí s programovaním nemajú žiadne alebo len minimálne skúsenosti. Na prvých hodinách sa budeme venovať stručnému prehľadu jazykov a vytvoreniu prvej Java aplikácie a jej štruktúre. Následne sa zameriame na základné pojmy zo sveta programovania ako sú premenná a jej typy, cyklus, logické operátory, podmienky, funkcie, metódy či triedy. Na každú vysvetľovanú oblasť je vytvorených množstvo úloh na precvičenie. Účastník kurzu si tak môže jednoducho osvojiť vedomosti pri riešení rôznych logických, matematických a zábavných úloh.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Nie je k dispozícii

Java 2 | Kurz programovania

138,00 

Absolvent kurzu Java 2 si rozšíri svoje vedomosti v oblasti programovacieho jazyka Java. Tento kurz plynule nadväzuje na kurz Java 1 a preto je dobré, ak účastník kurz Java 1 absolvoval s nami alebo už má základné vedomosti z tohto jazyka. Na cvičeniach budeme pracovať s novými typmi cyklov, poliami a ukážeme si základné použitie kolekcií. Kurz Java 2 je primárne zameraný na riešenie úloh, precvičovanie vedomostí a ich praktické využívanie. Vďaka zábavným logickým a matematickým úlohám si účastník kurzu osvojí rôzne zručnosti pri používaní programovacieho jazyka Java.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 7., 8. a 9. ročníka ZŠ, 1. a 2. ročníka SŠ alebo absolventi kurzu Java 1

Matematika | 6. ročník ZŠ

138,00 

Kurz Matematika pre 6. ročník základných škôl je vyučovaná lektorom, ktorý pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na základnej škole. Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (75 min.)

Pre koho: žiaci 6. ročníka ZŠ

Matematika | 7. ročník ZŠ

138,00 

Kurz Matematika pre 7. ročník základných škôl je vyučovaná lektorom, ktorý pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na základnej škole. Obsah kurzu je zameraný na učivo, s ktorým majú žiaci na hodinách najväčší problém. V prípade iných preferencií môžu samozrejme žiaci lektorovi navrhnúť preberanú látku pozmeniť podľa potreby.

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (75 min.)

Pre koho: žiaci 7. ročníka ZŠ

Python 1 | Kurz programovania

138,00 

Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka Python. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciam, forcyklom, whilecyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií. Učastníci kurzu sa napríklad naučia naprogramovať jednoduché hry alebo dokonca vlastnú základnú matematickú kalkulačku. Na cvičeniach sa nie len veľa naučíme ale aj zabavíme!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ

Python 1 | Kurz programovania | Dospelí

138,00 

Kurz Python pre dospelých je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí s programovaním nemajú žiadne alebo minimálne skúsenosti. Spoločne sa budeme venovať základným matematickým operáciam, forcyklom, whilecyklom, používaniu podmienok IF a tvorbe funkcií. S nami vie byť programovanie jednoduché!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Nie je k dispozícii

Python 2 | Kurz programovania

138,00 

Absolvent kurzu si rozšíri základnú znalosť v oblasti programovacieho jazyka Python. Na cvičeniach sa budeme venovať prevažne práci s poliami a slovníkmi. Účastníci kurzov budú mať taktiež možnosť naprogramovať si jednoduchú hru (napr. Myslím si číslo …). Na hodinách sa nie len veľa naučíme ale aj zabavíme!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ alebo absolventi kurzu Python 1

Scratch | Kurz programovania

138,00 

Programovanie nie je len o písaní riadkov kódu ale aj o riešení matematický a logických problémov. Na tomto kurze sa zoznámime so základnými konceptmi programovania (podmienky, premenné …). Spoločne sa naučíme vytvárať animovaný príbeh a dokonca si aj naprogramujeme jednoduché hry, s ktorými sa budete môcť pochváliť svojim kamošom!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ

Nie je k dispozícii

Web | Kurz programovania

138,00 

Náš kurz web je určený pre žiakov, ktorí majú chuť začať sa vzdelávať alebo zdkonaliť sa v oblasti tvorby webový stránok. Spoločne si vysvetlíme základné komponenty webovej stránky a vytvoríme si niekoľko pekných webov, ktoré budete môcť ukázať svojim kamarátom!

Počet hodín: 13 vyučovacích hodín (60 min.)

Pre koho: žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ