Cez Discord sa pracuje veľmi dobre. Syn je rád, že dokáže otvoriť Pythona, Javu, učí sa vytvoriť web. stránku, učí sa s tým reálne pracovať, po absolvovaní vašich kurzov. S inými kurzami mal problém porozumieť o čo ide.