Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom!!

Termíny pre kurzy budú pribúdať priebežne, najbližší beh kurzov sa spustí v druhej polovici apríla.
Ak ste pre kurz, ktorý sa vám páči, nenašli vhodný termín, napíšte nám. O dostupnosti ďalších termínov vás budeme informovať.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.
V prípade technických problémov (nefunkčný mikrofón, kamera), za ktoré je zodpovedný účastník kurzu, sa poplatok za kurz nevracia.

Kurzy programovania pre žiakov 3. - 5. ročníka ZŠ
Kurzy programovania pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ
Kurzy matematiky a Excelu pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ