Študent aplikovanej informatiky na STU FEI Bratislava, ktorého bavia technológie z rôznych odvetví.