Martin Rapčan

Študent na FIIT STU, nadšenec bojových umení a športu a poloprofesionálny futbalista.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.