Alžbeta Strompová

Študentka informatiky na FI MUNI v Brne a fanúšička Java technológií.

Martin Martiška

Softvérový inžinier a absolvent informatiky na FEI STU v Bratislave.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Andrea Jonásová

Študentka informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a lektorka Java kurzov.

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.