Peter Slovák

Študent na FIIT STU v Bratislave a brigádnik v IT tíme vo firme Protherm Production.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Michael Koudela

Študent Riadenia softvérových systémov a služieb a absolvent Aplikovanej informatiky na FI MUNI v Brne.

Marek Macho

Študent informatiky na MUNI v Brne a animátor mládeže.