Valéria Tašková

Študentka elektroniky na FEI STU v Bratislave a výskumná pracovníčka na Elektrotechnickom ústave SAV v Bratislave.

Daniel Pacalaj

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave, programátor a IoT nadšenec.

Ondrej Durmis

Študent robotiky a kybernetiky na FEI STU v Bratislave. Popri štúdiu pracuje ako systémový administrátor a C# programátor.

Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Matej Peluha

Študent aplikovanej informatiky na STU FEI Bratislava, ktorého bavia technológie z rôznych odvetví.