Web 1 | Kurz programovania a tvorby webových stránok

Pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Na kurze si vysvetlíme základné komponenty webovej stránky, prácu s jazykmi HTML a CSS. Naučíme sa používať JS funkcie, prácu s premennými, cyklami a podmienkami.

Trvanie kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne

Cena kurzu

138 €

Určenie kurzu

pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Kapacita kurzu

4 žiaci

Programovací jazyk HTML a CSS

HTML a CSS sú základom každej webovej stránky, pomocou nich tvoríme jej štruktúru, vzhľad a obsah. Ak sa chcete venovať tvorbe webových stránok tak znalosti HTML a CSS sú povinnosťou.

HTML (HyperText Markup Language) je jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. Tento jazyk umožňuje vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, obsah, formuláre.

CSS je jazyk, ktorý sa stará o vizuálnu stránku webu. Čo všetko vieme s týmto jazykom spraviť? Font písma, farby, odsadenie a okraje, rozmiestnenie elementov, umiestnenie  nastavenie obrázkov, animácie a veľa iného.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Web 1 určený

Kurz je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých žiakov, ktorí s programovaním len začínajú.

Kurz Web1 pre žiakov 2. stupňa základných škôl nájdete tu.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Programovanie v jazyku HTML + CSS je vhodné najmä pre žiakov 2.stupňa základných škôl a stredných škôl  s ktorým sa často stretnú aj na hodinách informatiky.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

  • Základy DOM
  • Vysvetlenie pojmov HTML, CSS, Javascript
  • Tvorba a použitie JS funkcií
  • Spôsoby zobrazenia dát
  • Typy premenných a ich definovanie
  • Podmienky a cykly

Na kurze si vysvetlíme základné komponenty webovej stránky, prácu s jazykmi HTML a CSS. Naučíme sa používať JS funkcie, prácu s premennými, cyklami a podmienkami.

Učastníci kurzu si naprogramujú vlastnú webovú stránku.

Podobné stránky tým, ktoré si na hodinách vytvoríme nájdete aj tu:

https://www.w3schools.com/w3css/tryw3css_templates_architect.htm

  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
  • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Web

Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Tomáš Tarasovič

Web programátor a absolvent FEI STU v Bratislave.

Ďalšie kurzy pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Python 1 | Python 2

C

Kurz programovania v jazyku C pre študentov SŚ, VŠ a dospelých.

C 1

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Java 1 | Java 2

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Web

Scala

Kurz programovania v jazyku Scala pre študnetov SŠ, VŠ a dospelých.

Scala

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Excel