Scala 1 | Programovanie v jazyku Scala

pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Kurz programovania v jazyku Scala je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí sa s programovaním, aspoň na začiatočníckej úrovni, stretli. Absolvent nášho kurzu bude ovládať základnú syntax programovacieho jazyka Scala. Spoločne sa budeme napríklad venovať práci s kolekciami, funkciami a objektmi.

Trvanie kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne

Cena kurzu

138 €

Určenie kurzu

pre žiakov SŠ, VŠ, dospelých

Kapacita kurzu

4 žiaci

Programovací jazyk Scala

Scala je pomerne nový programovací jazyk, ktorý ponúka alternatívu medzi funkcionálnym a procedurálnym spôsobom programovania. V tomto jazyku je možné použiť Java aj Scala knižnice. Oproti Jave ide o zaujímavú alternatívu pre tvorbu masívnejšieho softvérového programu.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Scala určený

Kurz je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí s programovaním v jazyku Scala len začínajú.

Zíde sa mi učivo preberané na kurze aj v mojom štúdiu?

Scala je bežne používaný programovací jazyk a vyučuje sa na množstve vysokých škôl s IT zameraním.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály, ktoré vytvárajú naši lektori, majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

 • Inštalácia prostredia, sbt, HelloWorld
 • Základná syntax, premenné, dátové typy
 • Polia a Stringy
 • Cykly, pattern matching
 • Funkcie
 • Closure
 • Kolekcie
 • Operácie nad kolekciami
 • Objekty
 • vzdelávacie videá zamerané na prácu s jazykom Scala, v prípade že sa chceš naučiť ešte viac mimo spoločných cvičení.
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Nutnou podmienkou registrácie na kurz je vlastný počítač s mikrofónom, webkamerou a stabilným pripojením na internet.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Lektori kurzu Scala

Rudolf Starovský

Software developer a absolvent informatiky na FMFI UK v BA.

Ďalšie kurzy pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Python 1 | Python 2

C

Kurz programovania v jazyku C pre študentov SŚ, VŠ a dospelých.

C 1

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Java 1 | Java 2

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Web

Scala

Kurz programovania v jazyku Scala pre študnetov SŠ, VŠ a dospelých.

Scala

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Excel