Excel | Základy práce s programom MS Excel

pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Účastník kurzu nadobudne znalosti ako zapisovať údaje do bunky, ako editovať hodnotu v bunke a ako ju správne formátovať. Naučí sa efektívne vytvárať tabuľku a dáta v nej triediť a filtrovať. Zvládne napísať jednoduché vzorce a funkcie. Bude schopný zostrojiť základné typy grafov ako aj kontingenčných tabuliek.

Trvanie kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne

Cena kurzu

138 €

Určenie kurzu

pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Kapacita kurzu

4 žiaci

MS Excel

Excel je tabuľkový procesor od firmy Microsoft. Je súčasťou kancelárskeho balíku Microsoft Office. Excel patrí medzi najrozšírenejšie programy, ktoré sa vo firmách a organizáciách používajú. Spracovávajú sa v ňom rôzne zoznamy, súbory generované informačným systémom, realizujú sa v ňom rôzne výpočty, tvoria a upravujú rôzne rozpočty, vytvárajú sa grafy a kontingenčné tabuľky, údaje sa formátujú, triedia, filtrujú a analyzujú. Znalosť Excelu je požadovaná pri takmer všetkých pracovných pohovoroch, predovšetkým pre ekonomické a technické profesie.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Excel určený

Kurz je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ktorí s programovaním len začínajú.

Kurz Web1 pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých nájdete tu.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

1. Kapitola

 • Kancelársky balík Microsoft Office, história verzií
 • Spustenie Excelu
 • Vytvorenie nového zošita, uloženie, rozdiel medzi „Uložiť“ a „Uložiť ako“, usporiadanie viacerých okien
 • Operácie s hárkom – pozícia, farba, kopírovanie medzi zošitmi
 • Základné okno, karta Súbor, ostatné karty, pás nástrojov Ribbon, stavový riadok, Pomocník
 • Štandardné formáty Excelu
 • Základné klávesové skratky, pohyb po bunkách

2. Kapitola

 • Pojmy – stĺpec, riadok a oblasť, maximálny počet riadkov a stĺpcov
 • Označenie myšou – stĺpcov, riadkov a viacerých oblastí
 • Zmena výšky riadku a stĺpca
 • Skrytie a odkrytie riadku a stĺpca
 • Štruktúra bunky, zapisovanie a prepisovanie hodnôt
 • Vymazávanie hodnôt, zápis veľkej hodnoty
 • Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt – v hárku, zošite
 • Vkladanie a odstraňovanie buniek
 • Zlúčenie a rozdelenie bunky
 • Vkladanie celých riadkov a stĺpcov

3. Kapitola

 • Farba bunky a písma, zarovnanie, orámovanie
 • Formátovanie – číslo, percento, dátum a čas, text, mena, účtovnícky, zlomok
 • Vlastný formát

4. Kapitola

 • Čo je to tabuľka, čo je to rozsah údajov
 • Nástroj tabuľka
 • Pomenovanie bunky, tabuľky a oblasti
 • Ukotvenie priečok

5. Kapitola

 • Možnosti kopírovania a prilepenia údajov
 • Komentáre
 • Tvorenie radov

6. Kapitola

 • Zotrieďovanie dát
 • Filtrovanie dát
 • Nastavenie tlače – optimalizovanie na jednu stranu, hlavička a päta
 • Export do PDF

7. Kapitola

 • Opakovanie z predchádzajúcich 6 kapitol, praktické príklady

8. Kapitola

 • Tvorenie vlastných vzorcov, matematické operácie, priorita operácií
 • Rozdiel medzi vzorcom a funkciou
 • Základné funkcie – nástroj automatický súčet, počet, priemer, hraničné hodnoty (min, max)
 • Okno Vložit funkciu, editácia funkcie, lokalizácia
 • Kopírovanie vzorca a funkcie
 • Zápis pomenovaných buniek, tabuliek a oblastí do vzorca

9. Kapitola

 • Podmienené formátovanie, základy
 • Pravidlá zvýraznenia buniek, najvyššie a najnižšie hodnoty
 • Údajové pruhy, Farebné stupnice, Množiny ikon
 • Základné pravidlá

10. Kapitola

 • Absolútne, relatívne a kombinované odkazy

11. Kapitola

 • Úvod do tvorenia grafov, základné typy

12. Kapitola

 • Úvod do kontingenčných tabuliek, základné typy

13. Kapitola

 • Záverečné opakovanie, praktické príklady

Účastník kurzu nadobudne znalosti ako zapisovať údaje do bunky, ako editovať hodnotu v bunke a ako ju správne formátovať. Naučí sa efektívne vytvárať tabuľku a dáta v nej triediť a filtrovať. Zvládne napísať jednoduché vzorce a funkcie. Bude schopný zostrojiť základné typy grafov ako aj kontingenčných tabuliek.

 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Účastník kurzu by mal ovládať základy práce v operačnom systéme Windows – kopírovanie súborov, presúvanie súborov, vymazávanie súborov, ich premenovávanie. Vedomosti z Excelu nie sú požadované.

Požadovaná Excel verzia: 2019, 2016 alebo 365.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Excel

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre žiakov ZŠ

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1 | Python 2 | Python 3 | Python 4

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov základných škôl.

Scratch

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1 | Java 2 | Java 3 | Java 4

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre žiakov základných škôl.

Web

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

Matematika 6. ročník | Matematika 7. ročník