Excel | Základy práce s programom MS Excel

pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Účastník kurzu nadobudne znalosti ako zapisovať údaje do bunky, ako editovať hodnotu v bunke a ako ju správne formátovať. Naučí sa efektívne vytvárať tabuľku a dáta v nej triediť a filtrovať. Zvládne napísať jednoduché vzorce a funkcie. Bude schopný zostrojiť základné typy grafov ako aj kontingenčných tabuliek.

Trvanie kurzu

10 vyučovacích hodín (75 minút)
1x týždenne

Cena kurzu

138 €

Určenie kurzu

žiaci SŠ, VŠ, dospelí

Kapacita kurzu

4 žiaci

MS Excel

Excel je tabuľkový procesor od firmy Microsoft. Je súčasťou kancelárskeho balíku Microsoft Office. Excel patrí medzi najrozšírenejšie programy, ktoré sa vo firmách a organizáciách používajú. Spracovávajú sa v ňom rôzne zoznamy, súbory generované informačným systémom, realizujú sa v ňom rôzne výpočty, tvoria a upravujú rôzne rozpočty, vytvárajú sa grafy a kontingenčné tabuľky, údaje sa formátujú, triedia, filtrujú a analyzujú. Znalosť Excelu je požadovaná pri takmer všetkých pracovných pohovoroch, predovšetkým pre ekonomické a technické profesie.

Aktuálne termíny kurzov

Organizácia kurzov

Kurzy sú realizované online, skladajú sa z 10 vyučovacích hodín (75 minút), konajú sa raz týždenne a sú vedené lektorom.

Pre koho je kurz Excel určený

Kurz je určený pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých, ktorí ešte s Excelom nepracovali alebo v ňom majú iba úplné základy. Kurz je určený tiež pre samoukov, pretože pri takejto forme vzdelávania si používateľ často osvojí rôzne zlozvyky, ktoré majú negatívny vplyv na efektivitu práce a ktorých sa neskôr ťažko zbavuje. Práve na tomto kurze vám pomôžeme takýchto zlozvykov sa vyvarovať. Veľký dôraz bude kladený na vysvetlenie prostredia Excelu.

Kurz Excel pre žiakov ZŠ nájdete tu.

Aké materiály používajú účastníci kurzu?

Materiály , ktoré vytvárajú naši lektori majú účastníci kurzu stále k dispozícii (aj po skončení) a sú zahrnuté v cene kurzu.

Detailné informácie o kurze

1. Kapitola

 • Kancelársky balík Microsoft Office, história verzií
 • Spustenie Excelu
 • Vytvorenie nového zošita, uloženie, rozdiel medzi „Uložiť“ a „Uložiť ako“, usporiadanie viacerých okien
 • Operácie s hárkom – pozícia, farba, kopírovanie medzi zošitmi
 • Základné okno, karta Súbor, ostatné karty, pás nástrojov Ribbon, stavový riadok, Pomocník
 • Štandardné formáty Excelu
 • Základné klávesové skratky, pohyb po bunkách

2. Kapitola

 • Pojmy – stĺpec, riadok a oblasť, maximálny počet riadkov a stĺpcov
 • Označenie myšou – stĺpcov, riadkov a viacerých oblastí
 • Zmena výšky riadku a stĺpca
 • Skrytie a odkrytie riadku a stĺpca
 • Štruktúra bunky, zapisovanie a prepisovanie hodnôt
 • Vymazávanie hodnôt, zápis veľkej hodnoty
 • Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt – v hárku, zošite
 • Vkladanie a odstraňovanie buniek
 • Zlúčenie a rozdelenie bunky
 • Vkladanie celých riadkov a stĺpcov

3. Kapitola

 • Farba bunky a písma, zarovnanie, orámovanie
 • Formátovanie – číslo, percento, dátum a čas, text, mena, účtovnícky, zlomok
 • Vlastný formát

4. Kapitola

 • Čo je to tabuľka, čo je to rozsah údajov
 • Nástroj tabuľka
 • Pomenovanie bunky, tabuľky a oblasti
 • Ukotvenie priečok

5. Kapitola

 • Možnosti kopírovania a prilepenia údajov
 • Komentáre
 • Tvorenie radov

6. Kapitola

 • Zotrieďovanie dát
 • Filtrovanie dát
 • Nastavenie tlače – optimalizovanie na jednu stranu, hlavička a päta
 • Export do PDF

7. Kapitola

 • Opakovanie z predchádzajúcich 6 kapitol, praktické príklady

8. Kapitola

 • Tvorenie vlastných vzorcov, matematické operácie, priorita operácií
 • Rozdiel medzi vzorcom a funkciou
 • Základné funkcie – nástroj automatický súčet, počet, priemer, hraničné hodnoty (min, max)
 • Okno Vložit funkciu, editácia funkcie, lokalizácia
 • Kopírovanie vzorca a funkcie
 • Zápis pomenovaných buniek, tabuliek a oblastí do vzorca

9. Kapitola

 • Podmienené formátovanie, základy
 • Pravidlá zvýraznenia buniek, najvyššie a najnižšie hodnoty
 • Údajové pruhy, Farebné stupnice, Množiny ikon
 • Základné pravidlá

10. Kapitola

 • Absolútne, relatívne a kombinované odkazy

11. Kapitola

 • Úvod do tvorenia grafov, základné typy

12. Kapitola

 • Úvod do kontingenčných tabuliek, základné typy

13. Kapitola

 • Záverečné opakovanie, praktické príklady

Účastník kurzu nadobudne znalosti ako zapisovať údaje do bunky, ako editovať hodnotu v bunke a ako ju správne formátovať. Naučí sa efektívne vytvárať tabuľku a dáta v nej triediť a filtrovať. Zvládne napísať jednoduché vzorce a funkcie. Bude schopný zostrojiť základné typy grafov ako aj kontingenčných tabuliek.

 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci
 • Účastník kurzu dostane v cene kurzu učebnicu v PDF formáte, ktorá obsahuje vysvetlenie teoretických častí učiva a rovnako aj zbierku úloh z danej tématiky.

Účastník kurzu by mal ovládať základy práce v operačnom systéme Windows – kopírovanie súborov, presúvanie súborov, vymazávanie súborov, ich premenovávanie. Vedomosti z Excelu nie sú požadované.

Požadovaná Excel verzia: 2019, 2016 alebo 365.

Všetky kurzy budú prebiehať ONLINE cez platformu Discord, Zoom, Teams… podľa dohody s lektorom! Postup ako si danú platformu nainštalovať dostanete pred začatím kurzu. V prípade akýchkoľvek problémov sme Vám k dispozícii :).

Viac informácií o priebehu kurzu

Programovacie prostredie si spoločne nainštalujeme na prvej hodine, nemusíte sa teda báť :).

Vybrať si inú úroveň kurzu

Lektori kurzu Excel

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Ďalšie kurzy pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov SŠ, VŠ a dospelých

Python 1 | Python 2

C

Kurz programovania v jazyku C pre študentov SŚ, VŠ a dospelých.

C 1

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Java 1 | Java 2

Web

Kurz programovania v jazyku HTML a CSS pre študentov SŠ, VŠ a dospelých.

Web

Scala

Kurz programovania v jazyku Scala pre študnetov SŠ, VŠ a dospelých.

Scala

Excel

Základy práce s programom MS Excel pre študentov SŠ, VŠ a dospelých

Excel