Kurzy programovania | 3. – 5. ročník ZŠ | Programovanie pre najmenších

Scratch

Kurz programovania v jazyku Scratch pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Scratch

Python

Úvodný kurz programovania v jazyku Python pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Python | Kreslenie s korytnačkou

Kurzy programovania | 2. stupeň ZŠ | Úplní začiatočníci

Python

Kurz programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 1

Web

Kurz tvorby webstránok pre žiakov základných škôl.

Web 1

Roblox Lua

Kurz programovania hier na platforme Roblox Lua pre žiakov základných škôl.

Roblox Lua 1

Java

Kurz programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 1

C

Kurz programovania v jazyku C pre žiakov základných škôl.

C 1

C++

Kurz programovania v jazyku C++ pre žiakov základných škôl.

C++ 1

Kurzy programovania | 2. stupeň ZŠ | Pokročilé a nadväzujúce kurzy

Python

Nadväzujúce a pokročilé kurzy programovania v jazyku Python pre žiakov základných škôl.

Python 2 | Python 3 | Python 4

Java

Nadväzujúce a pokročilé kurzy programovania v jazyku Java pre žiakov základných škôl.

Java 2 | Java 3 | Java 4

Kurzy matematiky | 2. stupeň ZŠ

Matematika

Kurzy zamerané na lepšie osvojenie učiva z predmetu matematika pre žiakov ZŠ.

5. ročník | 6. ročník | 7. ročník

Pytagoriáda

Kurzy zamerané na prípravu žiakov ZŠ na Pytagoriádu.

7. ročník

Ostatné kurzy | 2. stupeň ZŠ

Video

Kurzy spracovania, úpravy a strihu videa pre žiakov základných škôl.

Kurz úpravy a strihu videa