Jakub Bateľ

Študent posledného ročníka magisterského štúdia na Masarykovej Univerzite v Brne. Popri škole zároveň pracuje vo firme Red Hat.

Jozef Čabala

Študent aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave a detský animátor.

Matej Peluha

Študent aplikovanej informatiky na STU FEI Bratislava, ktorého bavia technológie z rôznych odvetví.

Tamara Babálová

Študentka informatiky na MUNI v Brne.

Marek Macho

Študent informatiky na MUNI v Brne a animátor mládeže.

Vlado Bis

Učiteľ matematiky a informatiky na ZŠ. Dlhoročný lektor kurzov Excel, Access a ďalších. Člen skupiny Iné Kafe.

Andrea Jonásová

Študentka informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a lektorka Java kurzov.

Dominik Dubovský

Programátor a lektor programovania.

Enkh-Undral EnkhBayar

Programátor a tester, študent informatiky na MUNI v Brne.

Matej Kovár

Študent informatiky na MUNI v Brne.