Nina Lúčna

Lektorka programovania a absolventka FMFI UK v Bratislave.

Ivan Havran

Študent informatiky v Brne a účastník projektu Erasmus+ na univerzite HTWG Konstanz.

Filip Forgáč

Študent informatiky na MUNI v Brne.

Pavol Goliaš

Softvérový inžinier a absolvent FEI STU v Bratislave.

Ján Kožuško

Študent informatiky na MUNI v Brne a zakladateľ projektu Programko.